Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2020-06-04 13:36 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ondska, våld och förtryck. Vad förknippar du med de här orden?
Grundskola 8 Svenska
Vem blir ond egentligen? Vi ska läsa en bok som heter "Ondskan". Den handlar om en kille som anses vara stökig och våldsam, som sedan skickas till ett internat. Boken bygger delvis på författaren Jan Guillous egna upplevelser från hans skoltid.

Innehåll

Mål

Du ska kunna reflektera kring boken "Ondskan" utifrån ett antal frågor.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med olika ord som förekommer i boken "Ondskan". 

Boken kommer vi att läsa under ca 5 veckor.

Vi kommer att läsa artiklar kring en liknande händelse på en skola i Sverige.

Arbetsuppgifter kommer att vara:

 • läsa ca 80 sidor i veckan
 • svara på bokfrågor på classroom
 • muntliga diskussioner kring händelser i boken
 • eventuellt dramatisera små händelser ur boken

Vi kommer att avsluta med att se filmen och diskutera vad som skiljer mellan boken och filmen.

Bedömning och redovisning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att sammanfatta vad du läst vid diskussionerna kring bokens händelser. Din förmåga att tolka och analysera det du läst blir du bedömd på när du besvarar diskussionsfrågorna på classroom. Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
Ondskan

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: