Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva årskurs 1 version 2

Skapad 2020-06-04 16:47 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska
Du ska få lära dig att läsa och skriva tillsammans med dina kompisar. Till vår hjälp har vi våra datorer. Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram och samtidigt lyssna på det man skriver! Det blir viktigt och spännande att kunna läsa texterna, också!

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att skriva mycket på dator, (ASL= Att skriva sig till läsning). Då använder vi oss av Claro Read så att vi får hjälp att höra hur bokstavsljuden låter och om ordet vi skrivit låter rätt. Vi arbetar ofta tillsammans med vår skrivkompis så att vi kan hjälpa varandra. Vi kommer att få läsa de texter som vi själv skrivit och även träna på att rita bilder som passar till våra texter.

Vi kommer att titta på olika typer av texter för att se hur de är uppbyggda och träna på att skriva olika typer av texter, t ex berättelser och faktatexter. 

 

Mål för arbetsområdet:

 • Du ska kunna kunna para ihop rätt ljud med rätt bokstav.
 • Du ska kunna skriva enkla texter på datorn som andra kan förstå.
 • Du ska kunna använda stor bokstav och punkt.
 • Du ska kunna stava de vanligaste orden rätt.
 • Du ska kunna rita/välja bilder som passar till dina texter.
 • Du ska kunna skriva berättelser med enkel handling.
 • Du ska kunna läsa det du själv skriver.
 • Du ska med hjälp av lärare eller en kompis kunna förbättra det du skrivit.

 

Så här kommer arbete att bedömas:

Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång och få feedback på ditt arbetet så att du vet vad du kan förändra, förbättra och vad du kan bra!

 

Stödmallar

Vi kommer att använda olika typer av stödmallar, t ex när vi skriver berättande texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1

Matriser

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: