Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans mål för omsorg, utveckling och lärande ht 2020 och vt 2021

Skapad 2020-06-04 20:35 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet” (Skolverket, 2018 s.13).

Innehåll

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Avdelningens mål: Genom vårt tematiska arbete kvalitetssäkrar vi läroplanen, där omsorgsarbetet är fundamentet.

 

Metod: Tematiskt arbete i mindre grupper utefter barnens behov, intresse och mognad.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: