Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap PULS (kap 1-3 och 8)

Skapad 2020-06-04 22:01 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Planering i ämnet samhällskunskap för år 4 vt-16 där vi arbetar med familj, vänner och skolan.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Ett arbete i samhällskunskap som behandlar områdena familj & vänner, skola samt att du har rätt att vara dig själv. Vi kommer även läsa om mänskliga rättigheter, FN och om hur barn kan ha det i andra länder.

Innehåll

Arbetssätt och metod

Vi kommer utgå från PULS-boken i samhällskunskap. Vi kommer jobba muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt.

 

Vi kommer läsa om:

FAMILJ OCH VÄNNER

- hur vi kan leva tillsammans på olika sätt

- hur barn kan få hjälp om familjen har problem

- hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma

- hur vi kan visa att alla är lika mycket värda

 

SKOLAN

- varför man går i skolan

- vem som bestämmer i skolan

- var man kan få hjälp om man får problem i skolan

 

DU HAR RÄTT ATT VARA DIG SJÄLV

- vad som kan kallas mobbning

- hur det känns att vara mobbad

- vad man kan göra för att motverka mobbning

- fördomar och rasism

 

HEMMA I VÄRLDEN

- de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

- hur barn lever i olika delar av världen

- urfolket samerna

-en del länder är rika och andra är fattiga

 

Vi kommer även se serien "Katitzi". 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

- deltagande på lektionstid.

- hur väl du deltar i diskussioner.

- hur väl du utvecklar dina svar.

- prov efter avslutade moment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap PULS (kap 1-3 och 8)

Nivå 1
Jag behöver träna mer på detta...
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Skriftliga uppgifter
Läsa eller lyssna på text och svara på tillhörande frågor.
Jag behöver stöd för att svara på mina frågor.
Jag har godtagbara svar på mina frågor.
Jag skriver välutvecklade svar på mina frågor.
Begrepp
Jag förstår och kan förklara olika begrepp.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag förstår och kan förklara de flesta begrepp.
Jag förstår och förklarar begrepp på ett välutvecklat sätt.
Läsa en faktatext
Jag kan läsa och ta till mig texten.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan läsa och förstå en faktatext, samt plocka ut viktig information.
Jag kan läsa och förstå en faktatext samt plocka viktigt information.
Delta i diskussioner
Jag kan svara på frågor och delta i diskussioner i klassrummet.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag svarar på frågor och deltar i diskussioner ibland.
Jag är aktiv i diskussioner och svarar ofta på frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: