Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt

Skapad 2020-06-05 07:19 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden.
Grundskola 4 Samhällskunskap
I SO ser vi på Lilla Aktuellt Skola och diskuterar samhället och omvärlden. Vad är det egentligen som händer i världen och varför?

Innehåll

Förväntade kunskaper

Du ska kunna ta del av enkel information i olika medier.
Du ska kunna samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka din åsikt.
Du ska kunna samtala om samhällsfrågor som rör barn och deras vardag genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:
 • Din förmåga att ta del av nyheterna i Lilla aktuellt.
 • Din förmåga att samtala och diskutera nyheterna.
 • Din förmåga att uttrycka din åsikt.
Bedömning - Så här visar du vad du har lärt sig:
 • Genom att vara aktiv och följa programmet.
 • Genom att delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.
 • Genom att dokumentera minst en nyhet i din drive

Undervisning

En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt Skola som tar upp aktuella nyheter och frågor som berör vårt samhälle och omvärld. Vi diskuterar gemensamt i helgrupp om det vi har sett.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: