Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse djur, Gunghästen

Skapad 2020-06-05 08:12 i 184391 Förskolan Fölet Stockholm Farsta
Förskola
Projekt djur - estetiska uttryckssätt

Innehåll

Projektberättelse:

Syftet med vårt projektarbete denna termin var att vidareutveckla höstens arbete med djur i skogen, med att försöka hitta nya tillvägagångssätt att utforska djur som barnen visade nyfikenhet för. I och med att barnen visade stort intresse för drama, så ville vi ge barnen möjlighet till att på ett lustfyllt arbetssätt bekanta sig med samt utveckla kunskap om djur och dess natur. Ur detta växte vårt tillvägagångsätt fram, nämligen att vi skulle utforska detta område genom estetiska uttrycksformer; drama, dans, skapande och musik. Vi har sett att när man integrerar två ämnen, i detta fall naturvetenskap och estetiska uttryckssätt så startar det läroprocesser hos barnen som resulterar i en djupare kunskap i det vi ämnar att utforska.

Detta projekt är något som har genomsyrat hela vår verksamhet, vilket vi har sett i barnens lek samt hört i våra dagliga samtal med barnen. Vi pedagoger har intagit en medforskande roll i vårt utforskande och barnen har getts inflyttande över vårt arbetssätt och varit drivande i projektets utveckling genom spontana samtal och reflektion likväl planerad i samband med aktivitet. 

 

         

 

Under projektets gång har vi även tagit stöd i digitala verktyg. Så som green screen, där barnen fick prova på att skapa en egen liten teater. Det testade också att lägga på ljud, musik och röster, vilket flera tyckte var roligt. Vi fick också möjlighet att utveckla vårt källkritiska öga, alltså att kritiskt kunna granska information. Vi har även testat att integrera våra nya robotvänner genom att barnen fått programmera robotar att lokalisera specifika djur.

 

    

 

Under projektets gång har vi under skräpplockardagen agerat hjältar till djuren, när vi rensat skogar och parker från skräpp. Vi har samtalat mycket om hur djuren påverkas och hur vi behöver inneha ett hållbarhets tänk för att naturen ska må bra. Eftersom flera djur äter växter så uppmärksammade barnen det när vi planterade, det blev "matprat" samt diskussioner om hur vi måste vara rädda om djurens mat i skogen. 

 

    

 

Under detta projektets gång har vi inte bara erövrat ny kunskap kring djurs karaktäristiska drag och egenskaper, dessa som gör varje djur unikt. Utan även utvecklat vår fantasi samt stärkt vårt självförtroende i att våga uttrycka oss på olika sätt men framförallt har vi haft roligt på vägen.

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: