Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2020-06-05 09:02 i Påarps skola Helsingborg
Vi ska undersöka hur året är uppbyggt
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Bild Musik Svenska
Du ska få arbeta med året och de fyra årstiderna, månaderna, veckor och dagar

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska:

¤ kunna årstidernas namn
¤ kunna veckans dagar och hur de fått sina namn
¤ kunna antalet månader på ett år och deras namn
¤ känna till några högtider under året
¤ prata om hur solen och månen påverkar natten, dagen och årstiderna

Du ska också veta när du är född.

Hur ska vi lära oss detta?

¤ Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

¤ Vi dokumenterar genom att rita och skriva.

¤ Vi gör en skapande uppgift om årstiderna.

¤ Vi ser på filmer.

¤ Vi sjunger sånger

Vad som kommer att bedömas:

När du har arbetat med det här området ska du kunna redovisa följande:

¤ de fyra olika årstiderna
¤ veckans dagar
¤ antalet månader på ett år och deras namn
¤ ditt födelsedatum

Hur du får visa vad du kan:

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv Mu Bl
Året

Året

Mycket bra!
Bra!
På väg!
Årstiderna
Du kan alla fyra årstiderna í rätt ordning.
Du kan alla fyra årstiderna.
Du har deltagit och tränat.
Veckans dagar
Du kan veckans dagar i rätt ordning.
Du kan veckans dagar.
Du har deltagit och tränat.
Årets månader
Du kan månadernas namn i rätt ordning.
Du vet att året har tolv månader.
Du har deltagit och tränat.
Ditt födelsedatum
Du vet vilken dag och månad samt vilket år du är född.
Du vet vilken dag och månad du är född.
Du har deltagit och tränat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: