Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 4-6

Skapad 2020-06-05 09:41 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5

Matriser

Matris träslöjd 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Egen Idé / Inspirations matrial.
Utifrån inspirationsmaterial och egna förslag.
Jag har en idé och berättar om den
Jag kan presentera min idé med enkel skiss med förklaringar och mått
Jag kan överväga olika alternativ att genomföra en idé och presentera egna skisser, ritningar eller modeller till arbeten.
Färg / Form
Jag kan välja vilken form och färg jag vill ha
Jag kan göra medvetna val av färg, form och funktion. Med viss hjälp kan jag välja material.
Jag visar en utvecklad kunskap om och visar känsla för formgivning och funktion. Jag visar god förmåga att välja lämpligt material.
Handverktyg
Hur de benäms och används.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg, redskap och hantera dessa
Jag väljer självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa
Tekniker
Begrepp som används tex Sömnad,Sticka, virka, brodera, hyvla, såga, fila.
Jag kan med vägledning använda några redskap/tekniker .
Jag kan använda mig av några tekniker / redskap.
Jag arbetar självständigt med några av de tidigare nivåernas tekniker / redskap.
Arbetsbeskrivningar
Skisser, ritningar och mönster.
Jag kan förstå en muntlig instruktion eller med viss hjälp, följa en arbetsbeskrivning
Jag använder mig av tidigare erfarenheter och arbetar efter muntliga och skrifliga instruktioner.
Jag använder mig av tidigare erfarenheter och arbetar självständigt efter muntliga och skrifliga instruktioner.
Material
egenskaper och användningsområden
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material.
.Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material.
Utvärdera
Bedöma och utvärdera arbetsprosessen.
Jag kan berätta om vad jag gjort och kan beskriva hur jag har gått till väga.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva arbetsgången i min slöjdprocess och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva och motivera min arbetsinsats i de olika stegen av slöjdprocessen och föra ett välutvecklat resonaemnang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: