Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2020-06-05 10:05 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
English Speaking Countries
Grundskola 7 – 9 Engelska
You will learn more about English speaking countries around the world. The goal is for you to acquaint yourself with countries where English is spoken as mother tongue.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 Vi ska fundera kring hur det är att leva i delar av världen som talar engelska. Hur ser deras samhällen ut? Hur ser deras kultur ut?

Hur ska vi lära oss detta?

Eleverna ska:

  • Söka fakta om ett engelskspråkigt land: kultur, levnadssätt och om landet. 
  • Skriva en presentation om landet på engelska. 

Vad som kommer att bedömas:

Att eleven kan formulera sig enkelt och begripligt i skriftlig och muntlig framställning.
Att eleven pratar om något sammanhang där engelskan används.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska få göra en presentation där du skriver på engelska. Jag kommer att se hur väl du använder språket skriftligt. 

Du kommer att hålla presentationen muntligt. Jag kommer att lyssna på hur väl du använder språket muntligt.

 

Uppgifter

  • Berättande text

  • Samltal om länderna

  • Söka efter fakta

Matriser

En
Speaking

E
C
A
Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Enkelt och begripligt.
Tydligt och med visst flyt.
Tydligt och med flyt.
Innehåll
Fyllighet och variation -olika exempel och perspektiv
Enkelt och begripligt.
Relativt varierat och relativt tydligt.
Tydligt och relativt varierat.
Innehåll
Sammanhang och struktur
Relativt sammanhängande.
Relativt sammanhängande.
Sammanhängande.
Innehåll
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat.
I någon mån anpassat.
Med viss anpassning.
Språk och uttrycksförmåga
Kommunikativa strategier -för att utveckla och föra samtal vidare -för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklaringar och förtydliganden
Använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Kan göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Språk och uttrycksförmåga
Flyt och ledighet
Formulerar sig enkelt.
Formulerar sig med visst flyt.
Formulerar sig med flyt.
Språk och uttrycksförmåga
Omfång, variation, tydlighet och säkerhet -vokabulär, fraseologi och idiomatik -uttal och intonation -grammatiska strukturer
Enkelt och begripligt.
Relativt varierat, relativt tydligt och med visst flyt.
Tydligt, relativt varierat och med flyt.
Språk och uttrycksförmåga
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat.
Med viss anpassning.
Med viss anpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: