Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska leken

Skapad 2020-06-05 10:08 i Kimbogårdens förskola Halmstad
Förskola
Leken är mycket viktig för barnens utveckling och lärande. Den har även fått en större betydelse i läroplanen, utifrån detta har vi valt vårt fokus på temat - den magiska leken.

Innehåll

Temabeskrivning

Leken är mycket viktig för barnens utveckling och lärande. Den har även fått en större betydelse i läroplanen, utifrån detta har vi valt vårt fokus på temat - den magiska leken.

Syfte

Vad ska barnen lära sig av detta?

-Socialt samspel, turtagning och respektera varandra

-Kommunicera sina tankar, åsikter och känslor

-Stärka sin självkänsla och identitet; tillit till sin egen förmåga

Hur?

Vi kommer fortsätta erbjuda vår vägg med känslokort för att underlätta barnens kommunikation i leken.

Öva turtagning genom spel.

Gemensamma lekar för skapa vikänsla.

Dela in i mindre lek och lärgrupper för att alla ska komma fram, få ta plats och stärka sin jagkänsla. Även skapa nya lekkonstellationer.

Aktiv närvaro för att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: