Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRITIDS F-2 - Sy gosedjur

Skapad 2020-06-05 10:17 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Fritids F-2:s Fixa och Trixa har till syfte att utbilda eleverna i eget skapande samt verka för att eleverna tränar sin samarbetsförmåga, reflektionsförmåga och sin förmåga att ta hjälp av andra för att nå resultat.
Grundskola F – 2 Slöjd
Du kommer att bli erbjuden att tillverka (sy) ett eget litet gosedjur, från idé - skiss - klippning av delarna i tyg - sy ihop delarna - och till slut smycka gosedjuret med ev. ögon, öron eller annat = slutproduktion.

Innehåll

Kunskaper du kommer att utveckla under FRITIDS Fixa och Trixa - Sy gosedjur

Följande förmåga ligger till grund för FRITIDS Fixa och Trixa - Sy gosedjur

Centralt innehåll, Lgr 11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: