Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige så4

Skapad 2011-12-07 12:56 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Geografi
...

Innehåll

Syfte/Läroplanensmål

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkreta mål för eleverna

Du ska kunna namn och läge på Sveriges landskap, viktiga orter, berg, hav och vatten.

Du ska ha förståelse för kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler samt förstå skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.(dvs att kartor kan visa olika saker och användas på olika sätt.)

Du ska kunna centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningen

Gemensamma genomgångar och diskussioner. Läsning av faktatext. Skriva egen faktatext. Film och diskussionsfrågor. Arbeta med att avläsa kartor. Sätta ut given information på kartor. Arbeta med betydelsen av geografiska ord och begrepp.

Bedömning

Vi vill att du visar vad du kan genom att vara muntligt aktiv vid genomgångar och diskussioner.

Du ska skriva egen text om landskapen och vi tittar på om du kan formulera egna faktameningar och använder dig av de geografiska ord och begrepp vi arbetat med.

Du ska vid skriftliga prov visa dina kunskaper i ämnet.

Du ska vid provtillfällen kunna sätta ut landskap och välkända platser på en blindkarta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: