Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och självkännsla.

Skapad 2020-06-05 10:30 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill skapa en trygg barngrupp som har självkänsla och känner samhörighet i gruppen.

Innehåll

 

 

Var är vi?

- Vi har en ny barngrupp med barn blandat från två olika avdelningar. Vi vill med detta arbete skapa en trygg barngrupp, ge barnen självkänsla, självkännedom och samhörighet i gruppen.

 

Vart ska vi?

 Vi vill att barnen utifrån övningarna ska träna på sin självkännedom, tillit till sin förmåga, men även träna socialt samspel barnen emellan. Vi vill med temat skapa en trygg barngrupp där barnen fungerar enskilt och i grupp med alla 4a pedagoger.

  


Hur gör vi?

 

Under förmiddagarna kommer vi att dela upp barnen i grupper om 4, med ca 7 barn i varje grupp. Det är en pedagog som kommer att ansvara för en enskild grupp. I början av terminen kommer vi jobba aktivt varje dag med temat  under "pedagogiska tema tiden" för att sedan övergå i att det blir ett vardagligt sätt i verksamheten och vi kan introducera andra teman under "pedagogiska tema tiden".

Under temats gång kommer vi att dokumentera genom bilder, men även barnens skapande kommer att finnas på en specifik plats på avdelningen. Vi reflekterar om temat under "reflektionstiden´" varje vecka för att se hur temat fortlöper.

 

Barnens egen självkännedom.

Vad heter barnet, namn på familjemedlemmar, djur, bostad m.m. Vi vill göra vådnadshavarna delaktiga genom att skicka hem ett formulär där dom gemensamt med barnen fyller i vilka som tillhör familjen med mer detaljer kring hemmet. Barnen tar med pappret tillbaka och vi samtalar om detta i våra mindre grupper. Vi skapar hus som ska representera barnets bostad med alla detaljer.

Skapande av olika självporträtt, vi kollar i spegeln för att se hur vi ser ut och målar detta sedan på ett papper, vi kollar på varandra och samtalar om likheter/olikheter.

 

Samhörighet i gruppen

Vi leker lekar tillsammans, följa Jóhn, kom under hökens vingar, bygger kojor tillsammans i skogen, tar hjälp av varandra med olika dilemman.

Vi samtalar i de mindre grupperna om olika typer av dilemman som kan uppstå i vardagen. Vi är då noga med att alla barn kommer till tals och att alla har rätt till sin egen åsikt. Men är även noga med att vi är sakliga och pratar om generella problem och fokuserar att hitta lösningar tillsammans.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: