Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Bråk, procent och bråk med decimaltal, åk 5

Skapad 2020-06-05 10:40 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundsärskola 5 Matematik
Ett arbetsområde om bråk och procent samt den digitala klockan

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna se samband mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.

Bedömning - vad och hur

Bråk:

- Namnge, rita, visa och beskriva bråk, även i blandad form, del av. helhet och del av antal

-med stöd  förklara täljarens och nämnarens funktion och skriva olika bråk för samma tal

- jämföra bråk med en halv och en hel, som stöd vid jämförelser och storleksordning

- räkna med bråk

 

Procent:

- Veta att ordet procent betyder hundradel och uttrycks med tecknet %

 

Undervisning och arbetsformer

- övningar i par och i grupp

- genomgångar

- använda konkret material

- enskilt arbete i matteboken

- spela spel

- träna i appen bingel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Tal i bråkform.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: