Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2020-06-05 11:33 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Du ska genom undervisningen i svenska utveckla din förmåga att: Uttrycka dig när du pratar och skriver olika typer av texter. Läsa och analysera olika typer av texter. Anpassa språket till olika typer av budskap och mottagare. Använda regler för hur vi pratar och skriver. Söka information från olika källor och värdera dem.

Innehåll

 

Innehåll

 

Lärandemål kopplat till centralt innehåll

 

Du får möjlighet att lära dig

 

Läsa och skriva

 

·      Strategier för att förstå och att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

·      Strategier för att skriva och bearbeta olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

·      Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 

·      Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

·      Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

 

Tala, lyssna och samtala

 

·      Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

·      Muntliga presentationer och muntligt berättande. Använda gester och kroppsspråk för att påverka en presentation.

 

·      Använda bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

 

 

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

·      Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

·      Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 

·      Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

·      Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

 

 

Språkbruk

 

·      Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 

·      Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

·      Språkbruk i Sverige och Norden.

 

 

 

Informationssökning och källkritik

 

·      Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

 

·      Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Undervisningen

 

 

 

Du kommer att få: 

 

 

 

·       möjlighet att lära dig läsa med flyt, tolka, kommentera och ge omdömen om olika typer av texter.

 

·       lära dig diskutera och samtala med kamrater.

 

·       möjlighet att öva upp din handstil och lära dig ordbehandling på dator.

 

·       träna på att skriva och bygga upp olika typer av texter med ett tydligt innehåll och ett varierat språk.

 

·       lära dig stava, använda skiljetecken och andra skrivregler.

 

·       söka och sätta ihop information från flera källor med egna ord.

 

·       förbereda och hålla muntliga framträdanden.

 

Bedömning

 

·       Din förmåga att läsa och förstå texter.

 

·       Din förmåga att uttrycka dig  i tal och skrift.

 

·       Din förmåga att förstå och använda språkliga strukturer.

 

 

 

Bedömningsunderlag

 

·       skriftligt och muntligt under lektionerna

 

·       läxor, läxförhör, prov 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav i svenska åk 6

Svenska 4-6

Insats krävs
E
C
A
Läsa (vid läsning av olika texter i skolan samt läsläxor)
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse (vid läsning av olika texter i skolan samt läsläxor)
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter ( muntligt och skriftligt, i skolan och vid läxarbete)
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva utvecklade texter med enkla beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Faktatexter
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förstärka budskap (t.ex. genom att göra trailers på böcker, illustrera dina texter digitalt eller för hand)
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Textrespons (t.ex. vid kamratrespons eller lärarens respons)
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtala (i par, grupp och helklass.)
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning (t.ex. din mikrolektion, ditt vinterprat, din insats som nyhetsankare)
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Minoritetsspråk och andra nordiska språk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: