Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2020-06-05 15:05 i Alvhems förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Odla, fotosyntes i enkel form, pollinering.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

14 barn i ålder 4-6 år

Vi tittar lite på växter och frön och hur man planterar och vad de behöver.

Barnen upptäcker och frågar om bin och humlor. Vi pratar om pollen och pollinering.

De talar om rötter och att växterna behöver sol, jord och vatten.

De gillar odling, flera odlar hemma.

 

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" (lpfö 18, 2.2)

Nedbrytning av valda läroplansmål

Att få inblick i växtprocessen.

Att få inblick i bin och humlors uppgift att pollinera.

Att tycka det är roligt att odla och plantera.

Att följa och få nya kunskaper om fjärilens väg från ägg till fjäril.

Fotosyntes

Utveckling sker när barnen ser sina egna frön utveckla rötter och växa i miniväxthuset som är en plastficka som sitter på fönstret och i småkrukor av mjölkkartonger. ( återvinning) 

Barnen följer fjärils-äggens utveckling till larv- till puppa -till fjäril.

Diskussioner om hur förändring sker och vad som behövs i de olika stadierna.

Barnen diskuterar och talar om fjärilar och växter, humlor och bin.

Barnen forskar och ser i mikroskop på olika blommor och blad. De sätter ord på vad de ser och uppfattar.

Vad behöver växterna? Varför behöver vi växter? Växt+Sol+vatten+jord -> blad -> syre.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi ser äppleträdets blommor och många bin. Vi pratar om humlorna och binas uppgift att flytta pollen mellan olika blommor för att det ska bli äpplen.

Barnen sår frön i plastpåsar som fungerar som mini-växthus. För att det ska vara enkelt att följa fröets utveckling sitter påsarna på fönstren.

När fröet fått rötter och blad planterar vi om. Barnen får hjälpa till att vattna. 

Vi samtalar om vad fröet behöver! 

Fjärilarna bor i en tygpåse med meshnät så det är lätt att se hur förändringen sker.

Barnen får rita, klippa och klistra förvandlingen.

Tillsammans släpper vi ut fjärilarna.

Växterna tas hem.

Dokumentation med foto.

 

Uppföljning

Barnen har visat intresse och varit engagerade. De har kollat sina plantors växtutveckling. Blommor på gården och äppleträden hade mycket humlor och bin som de såg.  Placeringen av växterna och fjärilarna  gjorde att det var lätt att följa processerna.

Utvärdering

Barnen har tyckt det var roligt. Vi vill gärna göra nya planteringar på olika sätt för detta var uppskattat.

  •  

 Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: