Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetet med Europa

Skapad 2020-06-05 16:28 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 5 Geografi
I det här arbetsområdet har vi lärt oss mer om Europas natur- och kulturlandskap, befolkningen och deras livsvillkor i de olika områden.

Innehåll

Europa, ca 5 veckor

Syfte:

 • analysera hur naturens egna processer och människans verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. 

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

Kunskapskrav: Efter avslutat område ska jag kunna ...

 • Europas namngeografi.

 • beskriva hur natur och kulturlandskap formas samt vad de påverkas av. 

 • kunna läsa olika slags kartor och visa förståelse för kartsymboler. 

 • kunna hämta information från olika källor och resonera kring källornas användbarhet. 

Centralt innehåller: Jag kommer att jobba med ...

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • De  europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och berg. Var i Europa  olika resurser finns och vad de används till. 
 • Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Europas länder samt viktigare vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt: Så har vi   arbetat ...

 • tränat på olika begrepp genom att  skapa ett eget land. 

 • träna att välja och använda begrepp enskilt. 

 • träna på var de olika länderna ligger via Seterra online. 

Bedömning: lärare kommer att bedöma  utifrån hur jag ...

 • planerar och redovisar mitt eget land.

 • kan använda en karta och andra geografiska metoder för att söka information.

 • presterar på avslutande prov där jag ska kunna namnge Europas länder, viktigare regioner, berg, regioner och orter.

 

 •    arbetat med Europa i ca 5 veckor. 

Matriser

Ge
Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven har ännu inte visat att hen har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Använda begrepp
Eleven kan ännu inte även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källor
Eleven har ännu inte visat att hen kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Namngeografi
Eleven har ännu inte visat grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Källors användbarhet
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan föra enkla resonemang om olika källors användbarhet
Eleven kan föra utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: