Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 2019 årskurs 2

Skapad 2020-06-05 19:39 i Hällingsjö skola Härryda
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division.
Grundskola 2 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.  Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Vad vi ska lära oss

 Du ska lära dig:

Taluppfattning och tals användning

- taluppfattning och tals användning.

- talen 0-100

- markera tal på tallinjen 0-100.

- större än och mindre än.

- Positionssystemet med ental och tiotal.

- addera och subtrahera med ental och tiotal.

- hela tiotal upp till 100.

- addition och subtraktion med tiotalsövergång.

- addition med uppställning, med och utan växling.

- subtraktion med uppställning, med och utan växling.

- från addition till multiplikation.

- multiplikation med 2, 5 och 10.

- multiplikation och kommutativa lagen samt prioriteringsregler.

- division- delningsdivision och innehållsdivision.

 

Algebra

- datalogiskt tänkande sant eller falskt.

 

Geometri

- tal i bråkform- halv, tredjedel och fjärdedel.

 

Problemlösning:

- problemlösning med addition och subtraktion.

- problemlösning med multiplikation och division.

- tolka textuppgifter och välja räknesätt.

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • se på filmer
 • använda laborativt material
 • praktiska övningar
 • spela spel
 • arbeta med olika pedagogiska matteappar på ipad
 • koppla ihop arbetet till vardagen

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

Taluppfattning och tals användning

- din förmåga att kunna taluppfattning och tals användning.

- din förmåga att kunna talen 0-100

- din förmåga att kunna markera tal på tallinjen 0-100.

- din förmåga att kunna större än och mindre än.

din förmåga att kunna positionssystemet med ental och tiotal.

din förmåga att kunna addera och subtrahera med ental och tiotal.

din förmåga att kunna räkna upp till hela tiotal (upp till 100).

din förmåga att kunna addition och subtraktion med tiotalsövergång.

din förmåga att kunna addition med uppställning, med och utan växling.

din förmåga att kunna subtraktion med uppställning, med och utan växling.

- din förmåga att kunna göra addition till multiplikation.

din förmåga att kunna multiplikation med 2, 5 och 10.

din förmåga att förstå den kommutativa lagen samt prioriteringsregler.

din förmåga att kunna division- delningsdivision och innehållsdivision.

 

 Algebra

din förmåga att kunna datalogiskt tänkande sant eller falskt.

 

Geometri

din förmåga att kunna tal i bråkform- halv, tredjedel och fjärdedel.

 

Problemlösning:

din förmåga att kunna problemlösning med addition och subtraktion.

din förmåga att kunna problemlösning med multiplikation och division.

din förmåga att kunna tolka textuppgifter och välja räknesätt.

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- att du deltar aktivt vid genomgångar.

- att du visar förståelse vid genomgångar.

- i det dagliga arbetet i matteboken.

- att du deltar vid praktiska övningar

- diagnoser

- i Skolverkets bedömningsstöd i matematik. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: