👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus - vt21

Skapad 2020-06-06 20:08 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grunderna i akustik och optik
Grundskola 8 Fysik
Det låter. Det syns. Ibland varken låter eller syns något, men det händer saker ändå. Fysiken kan förklara hur det går till.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsområdet till och med vecka torsdag vecka 17. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar och diskussioner om ljud och ljus. Du läser i faktaboken och tränar med hjälp av studieblad. Under laborationerna får du undersöka praktiskt olika fenomen som är kopplade till ljud och ljus.

I fysikplaneringen på Mina studier hittar du en periodsplanering, sidanvisningar i fysikboken och lästips på Internet. Det blir ett skriftligt prov på torsadg vecka 17. Alla uppgifter och tester ska vara avklarade i slutet av den veckan.

Matriser

Fy
Översikt och bedömning på området ljud och ljus

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper. Förklarings­ modeller för hur ögat uppfattar färg.
10. Kunskaper om ljud och ljus och användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljusoch visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.
11. Förståelse av ljud och ljus i vardagen och i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Hur ljud uppstår, breder ut sig. Ljudets egenskaper. Förklarings­ modeller för hur ögat uppfattar färg.
12. Användning av fysikaliska modeller
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring strålning.
Få inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.
Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.