👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige år 4

Skapad 2020-06-07 07:49 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom undervisningen ska du utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge dig kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom undervisningen ska du utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge dig kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

 

Mål

Att du ska lära dig

- att använda samt läsa av olika kartor t.ex. topografiska kartor
- läge samt fakta om Sveriges landskap
- namn och läge på städer, berg, hav och vatten
- vad natur- och kulturlandskap är samt skillnaden däremellan
- viktiga ord som behövs för att förstå arbetsområdet t.ex. karta, väderstreck, Norden, naturtillgångar/naturresurser.

 

Arbetsgång

Det här kommer du att få undervisning om:
• De svenska natur- och kulturlandskapen.
• Sveriges naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar. Var resurserna finns samt vad de
används till.
• Sveriges befolkning, orsaker till fördelningen samt konsekvenser av den.
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Även topografiska och
tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Så här kommer vi att arbeta
Vi kommer tillsammans arbeta med Sverige i boken Upptäck Sverige. Vi kommer diskutera och
reflektera över det vi läst och göra flertalet arbetsuppgifter kopplade till områdena. Vi kommer även att använda oss av Google earth samt övningar från webbsidorna Elevspel och Seterra. Vi kommer även att se UR:s program serie Geografens testamente och lyssna till Hamnskiftarens resa. Vi kommer arbeta både enskilt, par och i grupp med Sveriges landskap, söka fakta från olika källor, samla stödord och sedan skriva egen faktatext.

Bedömning

Omdömet baseras på:


- skriftligt prov, där du ska kunna placera samt namnge delar av Sveriges landskap samt stora städer, berg och vatten på en blindkarta samt även kunna flera för området viktiga geografiska begrepp.


- hur du deltar i diskussionen i helklass samt mindre grupper vid arbetsuppgifter.  

- visa ditt kunnande om landskapens likheter och skillnader och uppvisning av analysförmåga med jämförande av fakta i såväl/antingen eller skriftliga inlämningar som muntliga diskussioner

- hur du söker information

- din presentation av landskap

- genom arbetsuppgifter samt diskussioner

Lycka till!

Matriser

Ge
Geografi Sverige årskurs 4

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Landskapstyper
Du kan någon av våra landskapstyper i Sverige.
Du kan våra fyra olika landskapstyper
Du kan våra fyra lanskapstyper samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer.
Jämförelser
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna några likheter och skillnader mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan flera olika landskap.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten. Du kan några karttecken med färger och symboler. Du kan de fyra väderstrecken.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc. Du kan flera karttecken med färger och symboler. Du kan de fyra väderstrecken.
Du visar att du har goda kunskaper om kartan och hittar och letar självständigt upp flertalet städer, berg etc. Du kan flertalet karttecken med färger och symboler. Du kan se likheter och samband. Du är säker på de fyra väderstrecken.
Berätta om ett landskap
Du kan berätta ett fåtal fakta om ett valfritt landskap.
Du kan berätta ett flertal fakta om ett landskap.
Du berättar flertalet fakta om ett landskap. Du berättar utvecklat och kreativt och tar egna initiativ i ditt berättande.