Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-06-07 14:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Samhällskunskap
Varför behöver människan lagar och regler? Lag och rätt Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din cykel, tyckte den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den! Tänk om människor som begår grova brott som till exempel terrorism eller mord skulle få leva fritt i samhället utan konsekvenser.

Innehåll

 

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 

  • Du kommer att ta del av fakta från texter och annat material

 

  • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor

 

  • Du kommer få träna på att ta ställning och resonera i olika frågor, själv och tillsammans med andra.

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?:

 

 

 

Analysförmågan

 

Du kommer få öva på och visa att du kan, se likheter och skillnader kring lagar och regler. Du kommer få öva på och visa att du kan resonera kring olika perspektiv av ett brott. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

 

Kommunikativa förmågan

 

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring olika brott och straff och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

 

Förmågan att hantera information

 

Du kommer öva på och visa att du kan förstå medias roll vad gäller brott och straff.

 

Begreppsförmågan

 

Du ska visa att du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa 

 

 

 

 

 Bedömning:

 

  1. Jag kan använda mig av och förklara ord och begrepp inom lag och rätt.
  2. Jag kan resonera kring olika perspektiv av samma brott.
  3. Jag kan ta ställning till och ge argument i olika samhällsfrågor.
  4. Jag kan se skillnad på lagar och regler.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: