Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Förskoleklass 2020 ST

Skapad 2020-06-07 14:59 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Var är jag nu? Vart är jag på väg? Hur ska vi gå vidare?

Innehåll

Utvecklingssamtal

 

Björngårdsskolan/Storkyrkoskolan

 

 

Läsåret 2019-2020

 

Förskoleklass

Matriser

Sociala förmågor

Sociala förmågor

Jag kan
Jag ska träna mer
Samarbeta
Vänta på min tur
Lyssna på andra
Vara en bra kompis
Följa regler

Hitta matematiken

Jag kan
Jag ska träna mer
Sortera
Mönster
Talföljd
Antalsuppfattning
Problemlösning
Rum och tid

Hitta språket

Jag kan
Jag ska träna mer
Berätta sammanhängande
Förstå instruktioner
Återge händelseförlopp
Kommunicera genom att rita eller skriva
De flesta bokstävers namn
De flesta bokstävers ljud
Rim
Urskilja första och sista ljudet i olika ord
Dela upp kortare meningar i ord

Utmaningar "Hitta matematiken"

Jag ska träna mer
Forma siffror
Känna igen talen 0-20
Känna igen talen 21-100
Ramsräkna till 30
Ramsräkna till 100
Vanliga geometriska objekt
Addition
Subtraktion
Multiplikation

Utmaningar "Hitta språket"

Jag ska träna mer
Läsa korta ord
Läsa en kort text
Forma gemener
Forma versaler
Skriva en berättelse
Läsa en bok
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: