Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben. Värdegrund, normer och värden vt-20 Hudiksvalls kommun

Skapad 2020-06-08 07:51 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Normer och värden, värdegrund

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden

Tidsperiod: juni -juli 2020

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2020.06.08

Planeringen Upprättad av: Therese, Carina och Stina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer arbeta med att ge barnen förutsättningar till att leva sig in i andras situationer och vilja hjälpa andra.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- " förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vara en god vän (visa hänsyn mot varandra, vara förstående).Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Genom leken och i vardagssituationer. Hur leker barnen med varandra? Barnens förhållningssätt mot varandra. Det är ett fortsatt arbete framåt.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom Unikum, dokumentation,

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: