👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries - LGBT

Skapad 2020-06-08 08:23 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 8 – 9 Engelska
There are many countries in the world where English is spoken as the official language. Even if people in these countries speak the same language, they do not always have the same values and the might not like the same things or people. Exploring rights for people who likes what is often considered "different" is something that is very important. Therefore, in this area, we will work with what rights LGBTQ people have in these English-speaking countries.

Innehåll

Det finns många länder i världen där man talar engelska som officiellt språk. Även om personer i dessa länder talar samma språk, så har de inte alltid samma värderingar och de gillar inte alltid samma personer. Att utforska rättigheter för människor som gillar det som ofta anses vara "annorlunda" är något som är mycket viktigt. Därför ska vi, i detta område, jobba med vilka rättigheter HBTQ-personer har i dessa engelsktalande länder.

I denna planering kommer vi att göra följande:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 12 (1 lektion)

Lektion 1: Vi tittar på uppgiften och reder ut vad vi ska göra. Vi delar in oss i grupper om 2 personer och börjar söka information om HBTQ-personers (LGBTQ på engelska) rättigheter. Titta i Power Point-presentationen om du vill ha tips på hemsidor som du kan besöka för att ta reda på statistik. Var också noga med att tänka kritiskt - vem är det som är avsändaren av den hemsida jag använder mig av?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 13 (2 lektioner)

Lektion 1: Ni fortsätter att söka information och börjar skriva manus till er intervju. Tänk på att intervjun är ganska kort, så det räcker med att ni tar med de frågor som finns i Power Pointen och skriver svar på dem. Kom ihåg att tänka källkritiskt (vem är avsändaren av hemsidan ni använder er av?) och ange källorna i manuset till intervjun. 

Lektion 2: Ni fortsätter att söka information och börjar skriva manus till er intervju. Tänk på att intervjun är ganska kort, så det räcker med att ni tar med de frågor som finns i Power Pointen och skriver svar på dem. Kom ihåg att tänka källkritiskt (vem är avsändaren av hemsidan ni använder er av?) och ange källorna i manuset till intervjun.

Nu är det dags att börja spela in! Använd datorn eller en mobiltelefon för att spela in er intervju. När ni spelat in, lämna in uppgiften här i Unikum (både er inspelning och ert manus). Er uppgift kommer plagiatkontrolleras. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 14 PÅSKLOV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 15 (1 lektion)

Lektion 1: Nu är det hög tid att spela in! Detta är den sista lektionen för denna uppgift. Använd datorn eller en mobiltelefon för att spela in er intervju. När ni spelat in, lämna in uppgiften här i Unikum (både er inspelning och ert manus).

Uppgifter

 • Meeting a friend - LGBT interview

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Lärandematris - LGBTQ

Inte riktigt där än...
---->
---->
---->
Jag
ANVÄNDER
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Inte någon källa där jag kan hitta information om mitt land.
Någon källa där jag hittat det mesta av min information.
NÅGRA källor där jag TAR FAKTA FRÅN FLERA ställen för att samla information till min text.
Några källor där jag tar fakta flera ställen för att samla information till min text.
Jag
SKRIVER
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Inte en text, alternativt skriver jag INTE om det som min grupp bestämt att jag ska skriva om. Jag deltar INTE i grupparbetet. Jag följer INTE min lärares instruktioner för hur texten ska se ut (typsnitt, storlek osv).
Min text så att den IBLAND handlar om det min grupp bestämt att jag ska skriva om. Jag följer min lärares instruktioner för hur texten ska se ut (typsnitt, storlek osv).
Min text så att den OFTAST handlar om det min grupp bestämt att jag ska skriva om. Jag följer min lärares instruktioner för hur texten ska se ut (typsnitt, storlek osv).
Min text så att den ALLTID handlar om det min grupp bestämt att jag ska skriva om. Jag följer min lärares instruktioner för hur texten ska se ut (typsnitt, storlek osv).
Jag
UTTRYCKER MIG SKRIFTLIGT
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I kortare meningar som är svåra att förstå för de som är med i min grupp. Jag gör många stav- och grammatikfel som förstör förståelsen för texten. Jag upprepar mig ofta. Jag talar inte engelska med min grupp och till min lärare.
I kortare meningar och med vissa stav- och grammatik fel. Men min grupp kan förstå vad jag menar för det mesta. Jag upprepar mig ibland. Jag talar engelska med min grupp och till min lärare.
I NÅGOT LÄNGRE meningar och med FÅ stav- och grammatik fel. Men min grupp kan förstå vad jag menar genom HELA TEXTEN. Jag upprepar mig SÄLLAN. Jag talar engelska med min grupp och till min lärare.
I något längre meningar och UTAN stav- och grammatik fel. Men min grupp kan förstå vad jag menar genom hela texten. Jag upprepar mig INTE. Jag talar engelska med min grupp och till min lärare.
Jag
UTTRYCKER MIG MUNTLIGT
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I kortare meningar som är svåra att förstå eftersom jag har svårt att uttala de flesta orden. Min grupp har svårt att förstå det jag säger. Jag upprepar mig ofta. Jag talar inte engelska med min grupp och till min lärare.
I kortare meningar och med vissa uttalsfel. Men min grupp kan förstå vad jag menar för det mesta när jag talar. Jag upprepar mig ibland. Jag talar engelska med min grupp och till min lärare.
I NÅGOT LÄNGRE meningar och med FÅ uttalsfel. Men min grupp kan förstå DET MESTA jag menar när jag talar. Jag upprepar mig SÄLLAN. Jag talar engelska med min grupp och till min lärare.
I något längre meningar och UTAN uttals fel. Men min grupp kan förstå DET MESTA jag menar när jag talar. Jag kan förklara på andra sätt om min grupp inte förstår mig. Jag upprepar mig INTE. Jag talar engelska med min grupp och till min lärare.
Jag
ANVÄNDER
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
INTE någon strategi för att hitta information om det jag ska skriva om.
Någon strategi för att hitta information om det jag ska skriva om.
FLERA strategier för att hitta information om det jag ska skriva om.
Flera strategier för att hitta information om det jag ska skriva om.
Jag
KAN
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
INTE diskutera hur HBTQ-personers rättigheter är i mitt tilldelade land. Jag kan INTE jämföra hur rättigheterna för HBTQ-personer är i Sverige med rättigheterna i mitt tilldelade land.
Jag kan YTLIGT diskutera hur HBTQ-personers rättigheter är i mitt tilldelade land. Jag kan IBLAND och på ett YTLIGT sätt jämföra hur rättigheterna för HBTQ-personer är i Sverige med rättigheterna i mitt tilldelade land.
Jag kan GRUNDLIGT diskutera hur HBTQ-personers rättigheter är i mitt tilldelade land. Jag kan OFTAST och TYDLIGT jämföra hur rättigheterna för HBTQ-personer är i Sverige med rättigheterna i mitt tilldelade land.
Jag kan PÅ DJUPET diskutera hur HBTQ-personers rättigheter är i mitt tilldelade land. Jag kan ALLTID och på FLERA TYDLIGA sätt jämföra hur rättigheterna för HBTQ-personer är i Sverige med rättigheterna i mitt tilldelade land.