Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Imperialism, nationalism & rasism Vt 20 åk 8

Skapad 2020-06-08 08:21 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Sverige och världen på 1800-talet v. 18-22 Vi kommer i det här arbetsområdet att studera och lära oss om vad som hände i Sverige och världen på 1800-talet och fram till första världskriget i början på 1900-talet. Vi kommer i huvudsak att titta på lite olika filmer, ha genomgångar, föreläsningar och diskussioner samt arbeta med egna arbetsuppgifter. I slutat av arbetsområdet kommer vi genomföra ett skriftligt prov i form utav en inlämningsuppgift utifrån en eller ett fåtal frågor som ni ska diskutera och resonera kring under ett lektionstillfälle.

Innehåll

Centralt innehåll: (vad ska vi lära oss)?

  • Om den europeiska dominansen, imperialism, nationalism och rasism.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 

Syfte: (varför ska vi lära oss)?

·       För att få kunskap till vad som ledde fram till de stora världskrigen på 1900-talet.

·       För att skapa förståelse för varför världen ser ut som den göra idag.

 

Material (vad ska vi använda oss utav)?

·       Föreläsningar

·       Eget arbete

·       Filmer

Redovisning

Skriftlig inlämningsuppgift

Matriser

Hi
Imperialism, nationalism & rasism

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänd
Mer än godkänd
Faktakunskaper
Du har ingen eller väldigt lite faktakunskap inom området och har svårt att visa den
Du har faktakunskap inom området och kan delvis visa detta
Du har bra faktakunskap inom området och visar detta
Du har mycket bra faktakunskap inom området och visar detta tydligt
Resonemang
Du har inga resonemang i dina redogörelser
Du har några enkla resonemang i dina redogörelser
Du har enkla och till viss del underbyggda resonemang i dina redogörelser
Du har välutvecklade och underbyggda resonemang i dina redogörelser
Jämförelser och slutsatser
Du ser inga samband i det som vi har arbetat med och kommer inte fram till några slutsatser
Du kan se enkla samband i det som vi har arbetat med och kommer till viss del fram till några slutsatser
De ser samband i det som vi har arbetat med och till viss del även med andra perioder och arbetsområden. Du kommer också fram till bra slutsatser
Du ser samband både inom epoken och arbetsområdet men också andra epoker och kan tydligt visa detta. Du kommer också fram till mycket bra slutsatser
Ord och begrepp
Du använder inga ämnesrelevanta ord eller begrepp i dina redogörelser
Du använder några ämnesrelevanta ord eller begrepp i dina redogörelser
Du använder ganska många ämnesrelevanta ord eller begrepp i dina redogörelser
Du använder många ämnesrelevanta ord eller begrepp i dina redogörelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: