Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förebygga skador åk 7

Skapad 2020-06-08 08:29 i Norrsätraskolan Sandviken
Uppgift Förebygga Skador
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Det är omöjligt att undvika att skador sker inom idrotten. Däremot kan man lära sig hur man tar hänsyn och försöka att förutse skador. Genom en allsidigt tränad kropp och användning av rätt utrustning vid rätt tillfälle kan många skador förebyggas och risker för att skador uppstår kan minskas.

Innehåll

Block: Förebygga skador 

Längd: 4 lektioner

Bedömningsstöd: Kunskapskraven

Bedömning: Formativ bedömning och en skrivuppgift som ska lämnas in sista lektionen. 

Material: Dator (text från Gleerups), film, samtalskort, begreppslista. 

 

Kunskapskrav E- nivå:

”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.”

”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.”

Dina kunskaper kan du visa genom ditt deltagande på lektionerna, att du bidrar med dina erfarenheter och för resonemang kring det aktuella ämnet. Du ska skriva en text där du kan visa att du tagit till dig kunskaper inom ämnet. 

 

Lektion 1:

- Genomgång av syfte, metod, skrivuppgift och kunskapskraven.

- Syfte med det här blocket är att du ska lära dig om hur du kan förebygga skador när du idrottar, reflektera över ditt idrottande ur ett hälsoperspektiv och hur du kan visar hänsyn till din omgivning. 

- Gemensam tankekarta; vad vet vi redan om idrottsskador och förebyggande av skador. 

- Introduktion; se film "Idrottens himmel och helvete - skador och skandaler". (Sli.se)

- Samtalskort, görs i par. 

 

Lektion 2: 

- Olika typer av skador  

- Förebygga akuta skador

- Gemensam läsning från Gleerups. 

Artiklar; a682 Bakgrund, a167 Uppvärmning, a755 Nedvarvning, a944 Överbelastningsskador, a907 Överträning, a103 Rätt utrustning och kläder. 

 

Lektion 3:

- Fortsätt läsning från artiklar i Gleerups/repetition Gleerups

- Diskutera begrepp, görs i par, alla. 

- Genomgång av skrivuppgift. 

- Eget arbete med stöd och vägledning. 

 

Lektion 4:

- Skriva klart och lämna in uppgiften. 

- Extrauppgift; Hur påverkar tidig elitsatsning inom idrotten ungdomars möjligheter att utvecklas en allsidig rörelseförmåga och lägga grunden till en hälsosam livsstil? (Tänk brett, individperspektiv, samhällsperspektiv, fördelar/nackdelar mm) 

 

Begrepp:

Grenspecifik uppvärmning; man värmer upp de muskler som man främst använder i sporten man utövar.

Nedvarvning; man sänker tempot och belastningen i träningen innan man avslutar. Musklerna får bättre chans att återhämta sig och kroppen transporterar bort "slaggprodukter".

Överbelastning; inre faktorer (har att göra med kroppen) och yttre faktorer (har att göra med miljön och utrustning) som leder till för mycket belastning för kroppen

Allsidig träning; träning av hela kroppen på olika sätt, träning som involverar alla kroppens muskler.

Överträning; kroppens sätt att reagera när man tränat för mycket utan återhämtning emellan, kan vara hög puls, illamående, huvudvärk, sömnsvårigheter. 

Återhämtning; kan vara vila, sömn och bra kost så kroppen få chansen att byggas upp mellan träningspassen. 

Grenspecifik träning; träning som syftar till att man ska bli bra i en specifik idrott. 

Utrustning; kan vara skor, kläder, material som används i samband med idrott för att förebygga skador eller göra så att idrotten går lättare att utöva.

Risker; att utsätta sig för risker, ta chansningar, möjlighet att något går illa. 

Förebygga; förhindra i förväg, minska risker. 

Underbyggda resonemang; stödja sitt resonemang med fakta.

Rörelseförmåga; kan använda sin motorik på ett ändamålsenligt sätt.

Akut skada; något som inträffar plötsligt, utan förvarning. 

Hänsyn; respektera, bry sig om, omtänksamhet.

Anpassa rörelser; olika förmågor man kan använda vid utförandet av olika idrotter t.ex. anpassa kraft, balans, precision, koordination, rumsuppfattning för att inte skada sig själv eller andra,

 

Inlämningsuppgift – Förebygga skador 

Instruktioner:

Bestäm en specifik idrott som du vill skriva om. Det kan vara en idrott som du själv utövar eller en sport/träningsform som du är nyfiken på och vill lära dig mer om. Utifrån de kunskaper du nu har ska du skriva en text som innehåller fakta om sporten och hur man kan tänka förebyggande inom den idrotten.

Börja med att svara på nedanstående frågor. När du svarat på frågorna knyter du ihop svaren på frågorna så det blir en sammanhängande text. Slutligen gör du en egen reflektion över vad du har lärt dig inom området, Förebygga skador.

Texten ska vara max en A4-sida lång. Skriv i ett Words och skicka in via chatten i Teams. 

 

Frågeställningar;

- Hur värmer man upp inom den specifika idrotten?

- Använder man någon speciell utrustning för att förbygga skador?

- Hur kan man träna skadeförebyggande inom idrotten?

- Vilka är det vanligaste skadorna inom idrotten?

-  Finns det tid för återhämtning och hur återhämtar man sig på ett bra sätt?

- Hur ser möjligheterna att utöva idrotten under en lång tid ut? (Kanske ändå upp i vuxen ålder?)

- Hur ser tävlingsmomentet ut inom idrotten? Ges alla samma möjligheter att tävla på lika villkor? 

- Vad av det vi gått igenom kan du ta med dig till skolidrotten? 

- Vad av det vi gått igenom i det här momentet tycker du har varit mest intressant?

- Vad har du lärt dig? 

 

Innan du börjar skriva läs också exempeltexten för att få inspiration.

 

/ Helena & Sofie 😊

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift skadeförebyggande

 • Inlämning skadeförebyggande

 • Inlämning skrivuppgift

 • Inlämning skrivuppgift

 • Exempeltext

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: