Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bertas exprement

Skapad 2020-06-08 09:13 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola F NO (år 1-3)
Visa lärande. Du kommer att visa ditt lärande genom att dels dokumentera de olika experiment du får vara med om och dels genom att du reflekterar över det som hände när vi gjorde experimentet. Bild från draknet.nu

Innehåll

Avsnitt 1

 

Mål och bedömning.

Vårt mål är att eleven ska kunna

 

- ställa en hypotes

 

- reflektera över vad som hände och varför när vi gjorde experimentet.

 

- skriva och/eller rita en enkel dokumentation om vad du lärt dig.

 

- jämföra dina resultat med andra i klassen

Områdesbeskrivning och undervisning

Vi kommer att lära känna Berta, som är en drake. Hon kommer att visa oss många olika roliga experiment som man kan göra med enkla medel och lära dig en del nya ord som används inom naturvetenskapen.

 

Du kommer att få träna på att arbeta på ett undersökande sätt.

 

Du kommer att få öva på att dokumentera dina undersökningar och öva på att använda dig av din dokumentation när vi samtalar om resultaten av de olika experimenten.

 

Du kommer att få jämföra dina resultat med dina kamraters.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: