Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi habitación

Skapad 2020-06-08 09:18 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet tränar du på att beskriva din bostad och ditt rum, i både muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Under det här arbetsområdet arbetar vi med ord som har att göra med vårt hem, tex namnet på olika rum, möbler och saker som finns i ett hem. Vi repeterar även prepositionerna som vi arbetade med i förra arbetsområdet, och lite regler kring meningsbyggnad, som adjektivets placering och böjning, hur man böjer verb i rätt tempus och person, etc. 

Arbetsområdet mynnar ut i en beskrivning av ditt eget rum, som du genomför både skriftligt och muntligt, i form av en inspelad presentation.

Matriser

M2
Mi habitación

Skriftlig uppgift: Mi habitación

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Skrivuppgift
Du beskriver ditt rum på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar. Du kanske gör en del småfel när det gäller grammatik, stavning, osv, men dessa är inte så allvarliga att texten blir obegriplig.
Du beskriver ditt rum på ett relativt tydligt sätt. Detta innebär att du har ett relativt gott ordförråd och en tillräckligt korrekt grammatik för att det ska vara enkelt att hänga med i din text.
Din beskrivning av ditt rum är skriven på ett tydligt och mestadels korrekt språk. Du har även utvecklat texten med ett relativt varierat ordförråd, och en genomtänkt struktur.

Ny rubrik

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Muntlig framställning
Du presenterar ditt rum på ett enkelt och begripligt sätt, med ett godtagbart uttal och intonation. Du talar med stödord eller helt fritt, och läser alltså inte från manus.
Din presentation är relativt tydlig, med ett relativt gott uttal och flyt.
Du presenterar med ett tydligt och korrekt uttal och ett gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: