Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi & arbetsmarknad

Skapad 2020-06-08 11:21 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
v. 9-14

Innehåll

VAD

 • Olika typer av anställningar
 • Löneskillnader och yrkesval
 • Arbetsrätt: fackförbund, strejk, kollektivavtal, arbetsmiljö, uppsägning
 • Vad händer när du blir arbetslös?
 • Pension- och sjukvårdssystemen
 • Vad går skatten till?

 

HUR

 • Läsa i läroboken och på nätet
 • Genomgångar
 • Filmklipp
 • Instuderingsfrågor
 • 2 uppgifter: vad påverkar individens val av yrke & arbetsmarknad och inkomstskillnader
 • mm.

 

VARFÖR

Du ska lära dig att…

 • resonera om hur individer påverkas av olika faktorer i sitt yrkesval
 • beskriva hur arbetsmarknaden fungerar
 • beskriva samband mellan sociala och ekonomiska strukturer
 • beskriva olika välfärdssystem i Sverige


Kunskapskrav

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

 

Veckoplanering

v. 9
Måndag


Onsdag

 • Genomgång Arbetsmiljölagen
 • Läs s. 130-132
 • Sammanfatta
 • Läs om löneskillnader på SCB:s hemsida
  • Diskutera

v. 10

Måndag

 • Utvecklingsdag - utvecklingssamtal


Onsdag

 • Uppgift: inkomstskillnader & arbetsmarknaden

v. 11  - Prao

 

v. 12

Måndag

 • Hur var er prao?
 • Feedback “Identitet och medier”
 • Uppgiften “Arbetsmarknaden och inkomstskillnader”
 • Läs s. 135-136
 • Diskussion: s. 137
 • Frågor som ni vill att vi tar upp?


Onsdag

 • Gå igenom uppgiften för v. 14
 • Läs s. 137-138 om att välja yrke och utbildning
 • Diskutera:
  • Bryr ni er om vad era föräldrar tycker om ert val av utbildning och yrke?
  • Vilken roll spelar socioekonomisk bakgrund för människors val av utbildning, enligt texten?
  • Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar om eleven kommer läsa vidare eller inte. Varför tror ni att det påverkar så mycket?
 • Titta på statistiken på s. 139 - diskutera & gå igenom yrkena i statistiken
 • Läs s. 141 & lyssna på eller läs nyhetsinslaget på Sveriges Radio (länk i classroom)
 • Diskutera:
  • Vilken roll spelar kön i valet av yrke och utbildning?
  • Fördelar och nackdelar med att arbetsmarknaden är så könssegregerad?

 

v. 13
Måndag

 • Arbetsförmedlingen: testa hemsidan - vad händer när du blir arbetslös?
 • Skattesystem: läs s. 20-25
 • Genomgång: välfärdssystem
 • Svara på frågor (classroom)


Onsdag

 

v. 14
Måndag & onsdag

 • Uppgift: Vad påverkar människors yrkesval?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: