Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi och Sexualkunskap

Skapad 2020-06-08 12:59 i Spängerskolan Kristianstad
Sexualkunskap
Grundskola 6 Biologi
Ett arbetsområde om sexualkunskap och pubertet för åk 6 inom biologi. Vi kommer att använda boken UTKIK: biologi 4-6. Vi kommer även att läsa och diskutera utklipp från olika kamratposten.

Innehåll

I vårt arbete med sexualkunskap kommer vi att arbeta med följande innehåll:

 • Vad som händer i kroppen under puberteten
 • Hur könsorganen ser ut och hur de fungerar
 • Om fortplantning, sex och om hur ett barn blir till
 • Om lagar, regler och normer kring sex, sexualitet och känslor
 • Kärlek, relationer och ansvar.
 • Era frågor om sex, samlevnad och känslor

Vi kommer arbeta med följande arbetsformer:

 • Arbetssätt

  Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

  • Läsa texter och fakta om råvaror och om sexualkunskap.
  • Se filmer.
  • Diskutera i helklass och i mindre grupper(labb) för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.
  • Arbeta med digitala medier (t.ex träna på de olika begreppen med hjälp av studi.se).

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

  • ditt arbete på lektionerna 
  • delaktighet i diskussioner 
  •  
  • Skriftligt prov(frivilligt) som omfattar sidorna 148-157 i boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: