Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskola 2020 CÅ

Skapad 2020-06-08 13:59 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
För måluppfyllelse i matematik

Innehåll

Sommarskola  – utveckla förmågorna metod och begrepp
Eleven behöver framför allt fortsätta att utveckla sin taluppfattning och förmågan att använda tal:
Vårt talsystem
Fyra räknesätten
Prioriteringsregler
Negativa tal
Kan också repetera förenkling av uttryck och balansmetoden vid ekvationslösning efter att eleven klarat ovanstående och sökt in med godkänt i matematik.

Material:
Eleven har tillgodosetts material.

Tidsplan:
Målsättningen är att eleven kan klarar av detta område (taluppfattning och använda tal) efter första veckan för att då vara med i första antagningen till gymnasiet.

 

Bedömning och extra anpassningar:
Eleven har under den senare delen av terminen utvecklat kunskaper kring många områden i matematik. Hon har fortfarande ett område kvar där hon inte nått upp till godtagbar nivå, vilket gäller tal och taluppfattning. Eleven behöver mycket repetition för att befästa kunskapen. Eleven har störst möjlighet att utvecklas och visa sina kunskaper när hon får kontinuerligt stöd i att tolka en uppgift och förstå den angivna informationen, men också genom att blir bekräftat och pushad genom arbetet. Visuellt stöd är ett bra verktyg för eleven att komma vidare in sina tankegångar. Trots stöd i att förstå uppgiften behöver eleven vidare utveckla sin förmåga att angripa uppgifter utan stöd av lärare eller kamrat och därmed utveckla ett självförtroende vid individuellt arbete. Det är av stor vikt att eleven får gott om tid på sig när hon arbetar med matematik, för att undvika stresspåslag, låsningar och därmed dåligt självförtroende. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: