Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsdelar

Skapad 2020-06-08 14:18 i Mårbacka förskola Flen
Kroppens delar, funktion och behov.
Förskola
Vad heter våra kroppsdelar egentligen? Och var sitter de? Vilken nytta har vi av våra armar, ben, ögon, öron och mun? Å vad behöver vår kropp för att kunna växa och orka med allt det vi vill göra?

Innehåll

Tillsammans med barnen pratar vi om vad våra större kroppsdelar heter och var de sitter men också vilken funktion och roll vi tror att de har. Vad behöver vi göra för att kroppen ska må bra och vad behöver kroppen själv? Varför är det bra med ögon, öron och mun? Hur skulle det vara utan tror vi? (Det senare för att få in att alla faktiskt inte ser eller är exakt likadana, men vi fungerar ändå, fast på olika sätt)

Till vår hjälp använder vi dels en pappersmall men också våra egna kroppar. Vi pratar och provar på olika rörelser för att försöka förstå hur varje enskild kroppsdel fungerar och interagerar med övriga kroppen. I samband med måltider pratar vi om varför det är viktigt att äta och dricka och vad vi tror händer med födan vi äter inuti oss. Här använder vi även enkel litteratur om matens väg genom kroppen. 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: