Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskola 2020 VL

Skapad 2020-06-08 14:37 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
För måluppfyllelse i matematik

Innehåll

Sommarskola – utveckla förmågorna kommunikation och metod
Eleven behöver repetera några områden i matte .
Procent
Algebra – lösa ekvationer med hjälp av balansmetoden
Fyra räknesätten
Potenser

Hon behöver också arbeta med att utveckla den kommunikativa förmågan. Låt eleven föra muntliga resonemang, men också tillsammans öva på att göra skriftliga beräkningar som är lätta att följa.  

Material:
Eleven har tillgodosetts material.

Bedömning och extra anpassningar:
Eleven visar god taluppfattning och logiskt tänkande vid olika typer av problem. Eleven klarar bäst av matematiska utmaningar när hon får hjälp med att förstå uppgiften, men också att stanna upp för att reflektera. Visuellt stöd är ett bra verktyg för eleven att komma vidare in sina tankegångar. Eleven behöver stöd med att hitta fokus för att ha möjlighet till att tillgodose sig nya metoder. Arbete i liten grupp är särskilt fördelaktigt för denna elev. Muntlig komplettering kan vara ett bra verktyg för eleven att visa sin kommunikativa förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: