Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Job application

Skapad 2020-06-08 14:52 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 9 Engelska
Snart är det dags för er att ge er ut i världen (förhoppningsvis går ni gymnasiet först) och kanske är det aktuellt att söka jobb - inte bara hemma utan också utomlands!

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Ni ska lära er att skriva ett personligt brev (resume) och ett CV på engelska. 

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer tillsammans gå igenom hur ett svar på en jobbannons kan se ut, eller med andra ord, vilka ramar vi bör hålla oss inom när vi ansöker om ett jobb. Du kommer att lära dig genom att själv få prova på att skriva ett personligt brev. 

Du kommer att lära dig genom att:

 • Lyssna på genomgångar av läraren
 • Öva på ord och begrepp via Quizlet
 • Öva på att skriva själv
 • Ställa frågor på det du inte förstår

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Följa instruktionerna i uppgiftsbeskrivningen
 • Skriva ett fullständigt svar på en jobbannons

Uppgifter

 • Job application

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Job application

Skrivuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftspråk
Du skriver på ett enkelt, begripligt och ganska sammanhängande sätt och har ett grundläggande ordförråd. Du stavar ganska ofta fel, men budskapet går fortfarande fram till den som läser texten.
Du skriver på ett enkelt, tydligt och sammanhängande sätt och har ett grundläggande ordförråd. Du stavar ibland fel, men budskapet går fortfarande fram till den som läser texten.
Du skriver på ett väldigt tydligt och sammanhängande sätt och har ett brett och varierat ordförråd. Detta gör texten fyllig och engagerande. Det finns nyanser i din text och detta gör att din text känns precis. Du stavar sällan fel och budskapet går i princip felfritt fram till den som läser texten.
Anpassning till mottagare och uppgift
Du har använt dig av uttryck från uppgiften och det är okej. Du använder dig ibland av något typiskt inslag som kan hittas i en jobbansökan, så som hälsningsfras, avslutande stycke eller liknande.
Du har tänkt på vem du skriver din jobbansökan till och anpassar dig därefter. Du har använt dig av uttryck från uppgiften och det är okej, men du använder även egenkomponerade uttryck som passar en jobbansökan. Du använder dig ofta av något typiskt inslag som kan hittas i en jobbansökan, så som hälsningsfras, avslutande stycke eller liknande.
Du har tänkt på vem du skriver din jobbansökan till och anpassar dig därefter. Du har använt dig av uttryck från uppgiften och det är okej, men du använder även egenkomponerade uttryck som passar en jobbansökan. Du använder dig alltid av typiska inslag som kan hittas i en jobbansökan, så som hälsningsfras, avslutande stycke eller liknande.
Grammatik
Du böjer verben på en grundläggande nivå och din meningsbyggnad är ofta enkel, men lite upprepande.
Du böjer verben varierat och det finns nyanser i din text. Din meningsbyggnad är ganska varierad och du upprepar dig sällan.
Du böjer verben väl och det syns att du har god förståelse då du är väldigt tydlig. Din meningsbyggnad är varierad och du upprepar dig sällan eller aldrig.
Struktur
Du gör ett försök med att strukturera upp texten utifrån uppgiftsbeskrivningen och lyckas till viss del.
Du har en tydlig struktur utifrån uppgiftsbeskrivningen och har därför också ett flyt i texten.
Du har en tydlig struktur utifrån uppgiftsbeskrivningen och har därför också ett flyt i texten som gör det lätt för läsaren att följa med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: