Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SCHOOLS

Skapad 2020-06-09 07:44 i Stenungskolan Stenungsund
Grundskola 7 Engelska
School is a topic you can easily relate to and have thoughts and opinions about, do you agree? In this project not only you will learn the words and phrases about school including the school subjects, but you will also learn other pupils' experiences and everyday life at their schools across the globe. Isn't that exciting?

Innehåll

SCHOOLS

 

During weeks 37-41 we are going to work with the topic of “schools”.

 

MÅL:

 • Att kunna ord för olika skolämne på engelska
 • Att kunna ord för olika skolmaterial på engelska.
 • Att kunna ord för att beskriva personlighet
 • Att kunna prata om din “drömskola”
 • Att kunna jämföra skolan i Sverige och skolan i engelsktalande länder.

 

FÖRMÅGOR SOM SKALL UTVECKLAS:

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå tal
 • Förstå skrift
 • Formulera sig i tal och skrift
 • Formulera sig i skrift
 • Uttrycka sig muntligt
 • Uttrycka sig skriftligt
 • Diskutera & jämföra

 

ARBETSGÅNG:

 

Ni kommer att:

 • Läsa och lyssna olika texter.
 • Titta på kortfilmer.
 • Lära er nya ord.
 • Ha muntliga diskussioner i klassrummet.
 • Ha glosförhör.
 • Jobba med grammatik

 

Så här kommer du att bedömas (formativt)

 • Aktivt lyssnar/deltar i gemensamma diskussioner så mycket som möjligt på målspråket och antecknar vid behov.
 • Din vilja att använda målspråket som ett arbetsverktyg och din förmåga att ta till dig innehållet. 
 • Att du aktivt bidrar till arbetsro.
 • Enskilt deltagande och inlämnade av utförda arbetsuppgifter.

 

Så här kommer du att bedömas (summativ)

 • Ni kommer att göra en muntligt presentation. (mer information kommer senare i google classroom)
 • Ni kommer att ha ett skriftligt uppgift/prov
 • Ni kommer att ha ett läsförståelseprovKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
SCHOOLS

Rubrik 1

Nivå 1
På väg till nästa nivå
Nivå 2
På väg till nästa nivå
Nivå 3
Muntlig/Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Läsa
Eleven har svårigheter att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: