Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya sätt att tänka och bestämma

Skapad 2020-06-09 08:14 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
v. 40-43

Innehåll

VAD?

 • Politiska ideologier och idéer under 1800-talet: konservatism, liberalism, socialism, imperialism, rasism, nationalism, feminism
 • Demokratisering i Sverige: jämlikhet och jämställdhet

 

VARFÖR?

Du ska lära dig att…

 • använda historiska begrepp om perioden 1800-1900
 •  beskriva samband mellan två tidsperioder när det gäller den demokratiska situationen i Sverige

 

Kunskapskrav

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

 

HUR?

v. 40

Måndag

 • Läxa till 7/10 - visa i Unikum och Prov/läx-kalender

 

Onsdag

 • Friluftsdag

 

v. 41

Måndag

 • Läxa inför utvecklingssamtal klar!
 • Trygghetsvandring
 • Nytt ämnesområde: planering
 • Begreppsövning - läs i läroboken s. 147-154 & ta reda på vad begreppen betyder och förklara för varandra
 • Vilken plats har ideologierna i dagens samhälle?

 

Onsdag

 • Utvecklingsdag - utvecklingssamtal kommer hållas

 

v. 42

Måndag

 • Välj examination: seminarium eller skriva text
 • Film om rösträtten
 • Läs s. 184-187 om bestämmande under 1800
 • Tidslinje: politiska reformer för demokratisering under 1800-, 1900- och 2000
 • Välj ut förändringar som du tycker är viktiga och motivera varför
 • Grupp 1: 1809-1909, Sonja, Alma, Axel
 • Grupp 2: 1911-1949, Adam, Meja, Lukas
 • Grupp 3: 1950-2018, Mathias, Sara

Onsdag

 • Vilka händelser var viktigast i tidslinjen?
 • Vägen till allmän och lika rösträtt https://demokrati100.se/for-larare/
 • Omröstning
 • Analysera källmaterial: vilka engagerade sig för allmän rösträtt?
 • Analysera källmaterial: Det demokratiska systemet
 • Analysera källmaterial: Argument för och emot allmän rösträtt

 

v. 43

Måndag

 • Diskutera: hur har människors syn på jämlikhet och jämställdhet förändrats?
 • Förbered anteckningar inför seminarium/textskrivande:
  • Skriv i tabellen enskilt → sammanställ helklass

 

Onsdag

 

 • Beskriv hur och förklara varför den demokratiska situationen har förändrats eller inte har förändrats under de två tidsperioderna i Sverige. Du kan använda historiska exempel från följande områden: politiska reformer, ideologier, människors värderingar
 • Skriv: Meja, Sonja, Adam, Alma
 • Prata: Lukas & Sara, Axel & Mathias
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: