👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell ekonomi - 100 poäng

Skapad 2020-06-09 10:30 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Samhällskunskap
Det här är den preliminära planeringen för kursen, den kan ändras i efterhand.

Innehåll

 

Avsnitt

Litteratur

Vecka

Centralt innehåll

Handelns utveckling

Kap 1

34

Internationella handelsrelationer, ekonomisk integration

Resursanvändning

Kap 2

35-36

Internationella handelsrelationer, ekonomisk integration. Resursfördelning,produktionskostnader.

Handelns betydelse, Varför är handel nödvändig

Kap 3

37-38

Global resursfördelning,Kulturens betydelse, EU:s utveckling

 

 

 

 

Projektarbete Jmf 3 länder (OECD, NIC och LDC) med avseende på orsaker till ländernas välstånd.

39-43

Internationella handelsrelationer, ekonomisk integration. Resursfördelning,produktionskostnader. Kulturens betydelse. Användning av källor, muntlig och skriftlig presentation., rapporter.

 

 

 

 

Internationell handel i praktiken, Internationell konkurrens

Kap 4

45-46

Global resursfördelning, Företagens lokalisering

Kulturmöten

Kap 5

47-48

Kulturens betydelse

Ekonomiskat samarbete

Kap 6

49-50

Orsaker och effekter av olika handels-och valuta politiska ingrepp i internationella handelsrelationer. EU,ekonomisk integration.

 

 

 

 

Skriftlig examination

 

51

 

 

 

 

 

Internationella konflikter

Kap 7

2-4

Källor, Global resursfördelning, Internationella handelsrelationer

Miljö

Kap 8

4-6

Global resursfördelning, Internationell handel, ekonomisk integration.

 

 

 

 

Projektarbete med opposition och seminarium

 

7

 

 

 

 

 

Ekonomi  i teori och praktik

Kap 9

8,10

Teorier och modeller.

Offentliga sektorns betydelse

Kap 10

11-12

EU:s integration och utveckling. Internationella handelsrelationer.

De finansiella marknaderna

Kap 11

13-14

Handels och valutapolitiska ingrepp, ekonomisk integration.

Valutamarknaderna

Kap 12

15,17

Valutapolitiska ingrepp, Internationella handelsrelationer.

 

 

 

 

Skriftligt prov

 

18

 

Komplettering

 

18-22

 

Till alla delar tas aktuella händelser upp

 

 

 

I kursplanen har jag lagt in en del luft som utnyttjas på olika sätt beroende på behov

 

 

 

         

 

Uppgifter

 • Examensarbete: Slutlig version

 • Examensarbete: första utkast

 • Konfliktanalys

 • Examination: Kulturskillnader

 • Projektarbete - Muntlig presentation

 • Projektarbete - skriftlig inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
  Sam  -
 • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
  Sam  -
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.
  Sam  -
 • Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag.
  Sam  -
 • Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot gemensamma marknader.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digitala och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också utförligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också översiktligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge välgrundade och nyanserade argument för olika ståndpunkter och värdera dem med nyanserade omdömen.
  Sam  A
 • Eleven diskuterar utförligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge välgrundade argument för olika ståndpunkter och värderar dem med enkla omdömen.
  Sam  C
 • Eleven diskuterar översiktligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge enkla argument för olika ståndpunkter och värdera dem med enkla omdömen.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E