Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lovskola matematik 2020 åk 8

Skapad 2020-06-09 11:03 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Uppgifter till lovskola matematik.

Innehåll

Du ska arbeta med Gleerups digitala mattebok åk 8, kapitel 1 och 2.

Du arbetar enligt nedan arbetsgång. 

Kap 1 - Tal och räknesätt (metod, begrepp, kommunikation, enkel problemlösning)

1. Se film och gör quiz - Vårt talsystem (a946)

2. Se film och gör quiz - Avrundning (a728)

3. Räkna uppgifter på sidan a720 (2 sidor)

4. Gör diagnos (a573)

5. Se film och gör quiz - Prioriteringsregler (a385)

6. Gör Testa dig (a731)

7.Räkna uppgifter på sidan a998 (4 sidor)

8. Gör Testa dig (a172)

9. Gör Testa dig (a367)

10. Gör testa dig (a931)

11. Gör diagnos (a488)

 

Kap 2 - Negativa tal och potenser (metod, begrepp, kommunikation, enkel problemlösning)

1. Se film och gör quiz - Negativa tal (a721)

2. Se film och gör quiz - Negativa tal, addition och subtraktion (a558)

3. Räkna uppgifter på sidan a534 (2 sidor)

4. Gör Testa dig (a648, två test)

5. Gör Diagnos (a128)

6. Se film och gör quiz - Potenser (a653)

7. Gör Testa dig (a133)

8. Se film och gör quiz - Tiopotenser och Tal i grundpotensform (a436)

9. Gör Testa dig (a566)

10.Se film - Små tal i grundpotensform (a162)

11. Gör övningen Ord och begrepp (a297)

12. Räkna uppgifter på sidan a548 (3 sidor)

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lovskola matematik 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsanvändning
I vilken grad eleven visar kunskap om och kan använda sig av matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Kvalitén på de metoder eleven väljer använder och hur väl eleven använder metoderna.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan ge förslag på alternativa lösningsmetoder. Du kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser problem genom att välja och använda olika strategier.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer då metoder med viss anpassning till problemet.
Du för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan lösa problem på ett i relativt väl fungerande sätt och väljer då metoder med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetoder. Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt och väljer då metoder med god anpassning till problemet.
Kommunikation
Kvalitén på elevens redovisningar och beskrivningar. Hur väl eleven använder matematiska språket i tal och skriftliga redovisningar.
Dina redovisningar går i huvudsak att följa. Det matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningar är tydliga och ändamålsenliga. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningen är ändamålsenliga och effektiva och fokuserar på det väsentliga i lösningen. Det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Resonemang
Kvalitén på elevens förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för du till viss del resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för du resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: