Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar Åre test

Skapad 2020-06-09 12:02 i Grundskola i Åre (provskola) Åre
Grundskola F – 9 Matematik NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3) Engelska
Denna planering tilldelas alla elever på skolan för ev dokumentation av extra anpassningar. Planeringen sträcker sig över hela läsåret.

Uppgifter

Matriser

NO Sv Ma En SO SvA
Alternativa verktyg

ALTERNATIVA VERKTYG

MARKERA ANPASSNING
Dator, läsplatta, mobil, appar
Inläsningstjänst
Legimus
Oribi Speak (text-till-tal)
Röstinmatning (tal-till-text)
Stava Rex, Spell Right

NO Sv Ma En SO SvA
Fysisk Lärmiljö

FYSISK LÄRMILJÖ

MARKERA ANPASSNING
Anpassningar omklädning/dusch
Avskalad visuell miljö
Avskärmad, lugn arbetsplats
Avskärmning- keps, luva, glasögon
Belysning anpassad
Funktionell möbel
Hörselkåpor, öronproppar, hörlurar
Karta över skolan, omgivningen
Knätäcke, bolldyna, klädesplagg
Läslinjal/förstoringsglas
Minimera kö, väntetid
Möbeltassar, klädda ytor för ljudreducering
Penngrepp
Placering elevskåp, material
Placering i klassrummet
Plats att dra sig undan, återhämtning
Skyltar eller bilder över lokaler, rum, personer
Skyltar eller bilder över skåp och material
Stress/fokus-verktyg (boll, lera, osv)

NO Sv Ma En SO SvA
Färdighetsträning

FÄRDIGHETSTRÄNING

MARKERA ANPASSNING
Extra träning i vissa moment
Ord- och begreppsförståelse
Tillfällig insats av speciallärare/specialpedagog

NO Sv Ma En SO SvA
Tid

TID

MARKERA ANPASSNING
Aktivitet rätt tid på dygnet
Förlängd skrivtid/arbetstid
Korta arbetspass, sekvenser
Påminnelse i mobil, dator
Tidshjälpmedel (timglas, time-timer, timstock)

NO Sv Ma En SO SvA
Visa kunskaper

VISA KUNSKAPER

MARKERA ANPASSNING
Kort redovisning/kunskapscheck varje lektion, inga stora prov
Ljudfilm, filmklipp, alternativa arbetssätt
Muntliga prov, kompletteringar

NO Sv Ma En SO SvA
Kommunikation ta och ge information

KOMMUNIKATION TA OCH GE INFORMATION

MARKERA ANPASSNING
Anpassade uppgifter (antal, omfattning, nivå, tempo)
Checklistor
Dela uppgiften i mindre delmål, lite i taget
Hjälp med ord och begrepp
Modeller/mallar som stöd vid uppgifter, analys och reflektion
Rörelsepauser
Starthjälp muntligt/skriftligt
Steg-för-steg-lista
Stöd att sammanfatta
Övergångsaktiviteter

NO Sv Ma En SO SvA
Exekutiva funktioner

EXEKUTIVA FUNKTIONER

MARKERA ANPASSNING
Auditivt stöd (inlästa ljudfiler, person berättar)
Bildstöd
Egen anpassad planering
Graderingsskalor, samtalsmattor
Lektionsplaneringar, anteckningar i förväg
Papperskopior av arbetsmaterial
Ritprat, sociala manus
Tankekartor
Verktyg för att be om hjälp (ex. trafikljus, kort)
Visualiseringsstöd (t ex tidslinje)

NO Sv Ma En SO SvA
Social lärmiljö

SOCIAL LÄRMILJÖ

MARKERA ANPASSNING
Alternativ till grupparbeten
Förstärkt mentorskap
Gruppstärkande aktiviteter
Mindre sammanhang för aktiviteter/arbete
Samarbetspartner (kompis, vårdnadshavare, övrig)
Stöd från person med god relation till den lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: