Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1 (Ht åk 2)- Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2020-06-09 12:30 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med talen 0 till 100. Vi kommer att lära oss att addera och subtrahera utan tiotalsövergång i talområdet 0 till 100. Vi kommer även att repetera ental och tiotal samt addition och subtraktion med tiotalsövergångar i talområdet 0 till 20. Centrala begrepp: Addera, subtrahera, differens, summa, ental, tiotal

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Arbetsområde 1 (Ht åk 2)- Taluppfattning, addition och subtraktion

Behöver träna mer
Uppnår målet
Addition och subtraktion med tiotalsövergångar
Du kan addera och subtrahera tal där summan eller differensen finns i talområdet 0 till 20.
Addition utan tiotalsövergångar
Du kan utföra additioner inom talområdet 0 till 100 när det inte är några tiotalsövergångar.
Subtraktion utan tiotalsövergång
Du kan utföra subtraktioner inom talområdet 0 till 100 när det inte är några tiotalsövergångar.
Större än >, mindre än < eller lika med =
Du kan visa med symboler om ett tal är större än (>), mindre än (<) eller lika med (=) ett annat tal eller uttryck
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: