Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskola svenska 2020

Skapad 2020-06-09 13:26 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Planering och bedömningsmatris i momenten läsa och skriva i svenska.

Innehåll

Läsförståelse novellen ”Mod”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/686798cd-aca5-4a3a-923f-8ce636848803

Läsförståelse novellen ”Mörkret”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/2baf82f8-6161-4eb3-9c1c-c18274b41314

 

Vad är en novell?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/3193e265-2656-4c2b-acbb-1c57eabf1b48

Novellens kännetecken

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/0cb1301f-6160-4764-8525-fceab449bcd6

Modelltext ”Hissen”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/7c612a8b-96e4-4a20-bda5-36e973ac3000

Läsförståelsefrågor ”Hissen”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/2cd52251-afce-41fd-8a31-a83c0d40a60c

Novellfrågor ”Hissen”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/be1e01c9-acae-452b-ad86-ca8291d5b6fa

Mer om novellen…

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/294f9cd8-0d7d-47ed-9c6e-70c67441d3d0

Novell ”Diablo”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/333ede88-b801-4fa7-a92c-a8929d42323c

Läsförståelse frågor “Diablo”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/ce764cb6-c692-4c6f-9325-a22ea0ca0267

Analysfrågor ”Diablo”

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/432b5159-15f5-4675-b8ef-22b6016ec252

 

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/7f9ecbc9-d995-4d14-8002-9ce67f64ae70

 

Resonerande text

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-som-andrasprak-teman-7-9/article/a9a7f1a0-a1b2-4e6e-9486-b111ec7f98b7

Debattartikel

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/b3f3c580-6882-4b84-91df-59489e8ffa4a

Att argumentera

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/617ea616-e6ec-4ee3-905b-5f3094fa8287

Att skriva

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/d7ebc29a-e90b-4520-bc99-31e4a4ff59f0

Matriser

Sv SvA
Svenska bedömningsmatris åk 7-9 Fågelbäcksskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Sammanfatta
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Läsa
Resonera
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Olika texttyper
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dina texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dina texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: