Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt Älgen - 20

Skapad 2020-06-09 15:12 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Hur kan vi bygga starkare relationer och vem ansvarar för vår närmiljö? Vi arbetar för att skapa en medvetenhet och förståelse i gruppen hur viktigt det är att vårda relationer och miljö för att vi ska må bra och trivas.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi på förskolorna i kommunen ska arbeta med ett jämställdhetsdokument mot diskriminering och kränkande behandling. 

Under året arbetar vi med dessa fyra olika rubriker, trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under maj och juni månad är det rubriken respekt vi ska lägga lite mer fokus på.

 

Mål

Att alla:

Får säga sitt

säga STOPP och Nej är ett NEJ

utflykter till skogen där vi samtalar om djur och natur. Vad man får göra och inte får göra i naturen. 

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi arbetar dagligen med respekt. Vi uppmärksammar och samtalar med barnen hur man är en bra kompis. Genom vårt temaarbete med Pippi så har vi pratat om känslor och hur man ska vara en bra kompis. Att vi har rätt att tycka lika och olika. Vi finns till för att stötta barnen vid konflikter. 

Hur ska vi göra?

Vi läser och pratar om Pippi om hur hon och vi ska respektera andra och varandra. Vi uppmärksammar miljön genom att besöka skogen och vår närmiljö en gång i veckan. Vi plockar skräp och städar i vår närmiljö. 

När, var, vem?

I den pedagogiska verksamheten under dagen arbetar alla med detta. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar efter att vi haft grupp t ex vid planering. Vi visar det som görs på plats tex vid vernissage, förskolans dag och föräldramöten. 

Vem dokumenterar och när? 

Pedagoger på förskolan dokumenterar arbetet kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: