Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism-nästan som trolleri

Skapad 2020-06-09 18:36 i Hällaryds skola Karlshamn
Hur fungerar en magnet? Varför är vissa föremål magnetiska? Vad kan man använda en magnet till?
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur fungerar en magnet? Varför är vissa föremål magnetiska? Vad kan man använda en magnet till?

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du kommer att lära dig mer om:

 • Vad är en magnet?
 • Att magneters olika poler dras till varandra (attraherar) och lika poler stöter bort varandra (repellerar)
 • Vilka ämnen som fastnar på en magnet
 • Vad naturliga magneter, permanenta magneter och elektromagneter är
 • Hur magneter kan användas
 • Hur en kompass fungerar
 • Hur upptäckten av magneter har påverkat människans levnadsvilkor

Arbetssätt / Undervisning

Du utvecklar dina förmågor genom att:

 • delta i genomgångar och diskussioner
 • läsa faktatexter i läromedlet "PULS Fysik och kemi"
 • göra arbetsblad och svara på frågor kopplade till innehållet
 • titta på filmer
 • planera, genomföra och dokumentera försök (undersökningar)

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta på lektionerna i samtal och diskussioner
 • använda information/fakta du får ta del av
 • planera, genomföra och dokumentera experiment (undersökningar)
 • göra jämförelser och resonera kring olika resultat i experimenten (undersökningarna)
 • berätta om magnetism och vad den används till
 • använda fysikens ord och begrepp inom magnetism
 • berätta om hur magneter påverkat människans levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: