Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA O,U&L: Trygghet och social utveckling 20/21

Skapad 2020-06-10 09:35 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering:

Varför ska vi arbeta med detta?

Enligt Lpfö18 ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den, samt utveckla medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet. 

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

Barnen ska ges möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga samt förmåga att fungera enskilt och i grupp. 

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Vi arbetar i små grupper med vardagliga återkommande rutiner. Pedagogerna är närvarande och aktiva, och föredömen för barnen i hur vi bemöter varandra. Vi arbetar med böckerna om "Barnen i Kramdalen" och för dialog med barnen om rätten till sin egen kropp. Genom arbetet med Kompisböcker, film och litteratur ger vi barnen möjlighet att reflektera över kamratskap. 


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: