Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation 20/21

Skapad 2020-06-10 09:32 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Barnen ska stimuleras i sin språkutveckling och uppmuntras i sitt intresse för skriftspråket, vilket bidrar till identitetsutvecklingen.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

Barnen ska få utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, leka med ord, uttrycka sina tankar, ställa frågor och argumentera. Barnen ska få bekanta sig med olika språk, samt tecken som stöd för att få förståelse för olika kommunikativa möjligheter.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Vi läser böcker och leker med språket exempelvis genom sång, musik och ramsor. Vi tittar på filmer med olika språk tillsammans med barnen och pedagogerna arbetar närvarande för att fånga upp barnens intresse av språkande. På avdelningen med de äldre barnen experimenterar vi med bokstäver och tränar på språkljud. Vi vill använda oss mer av tecken som stöd i vår dagliga kommunikation med barnen, exempelvis under samlingar. Vi ska ha kapprumsbibliotek på förskolan och införa boksamtal med barn i olika åldrar.

 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: