Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA O,U&L: Naturvetenskap och teknik 20/21

Skapad 2020-06-10 09:34 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap och teknik

Innehåll

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Barnen ska ges möjlighet att utveckla förståelse/kunskap för naturvetenskap, växter och djur, samt hur människor och djur påverkar varandra. De ska även få utforska teknik i vardagen och bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material. Olika val som vi människor gör påverkar vår miljö och barnen bör få kunskap om det. 

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

Barnen skall få möjlighet att utforska teknik i vardagen, naturen i vår närmiljö, ställa hypoteser och lösa problem. De ska få möjlighet att utveckla kunskap om en hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Barnen visar stort intresse för naturen omkring oss och ska få utforska den i sin lek. Förskolan har konkret material som barnen bygger och konstruerar med, som t.ex. magnet-polydron, plus-plus, bygger med järnvägen, lego och klossar. Även lärplattor och Blue-Bots bidrar till barnens tekniska utveckling.

Genom att delta i Skräpplockardagen uppmärksammas barnen på skräp i naturen och på förskolan återvinner vi bland annat papper, plast, matavfall, och metall. Vi vill även belysa människors olika val i ett globalt perspektiv, med hjälp av materialet "Sopsamlarmonster". 


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: