Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO för år Kropp och hälsa

Skapad 2020-06-10 09:58 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Tema kropp och hälsa. Du ska lära dig mer om människans olika kroppsdelar, deras namn och funktion. Du ska också lära dig om de olika sinnena.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska lära dig mer om människans olika kroppsdelar, deras namn och funktion. Du ska också lära dig om de olika sinnena.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

De olika kroppsdelarnas namn och funktion. De olika sinnenas funktioner. Betydelsen av mat, sömn, hygien och sociala relationer för att må bra. 

Hur ska vi arbeta?

Vi läser faktatexter, tittar på filmer och samtalar i klassen om kropp och hälsa. Vi skapar texter och bilder till respektive område. Vi arbetar enskilt och i grupp när vi genomför fältstudier och undersökningar. 

Vad ska du lära dig?

 • Du ska lära dig om några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • Du ska lära dig om hur din kropp påverkas av sömn, motion och stress. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Ord och begrepp som hör ihop med kroppens olika delar. Sinnenas namn syn, hörsel, känsel, smak och lukt.  

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du ska kunna berätta, skriftligt eller muntligt om några av människans kroppsdelar och sinnen och om hur din kropp påverkas av sömn, motion och stress och delta i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO för år Kropp och hälsa

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskraven årskurs 3
 • NO   3
Kunskapskraven årskurs 3
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: