Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP SO HT år 3. Världskartan, kontinenter och gränser.

Skapad 2020-06-10 14:30 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Andra delen av terminens SO kommer handla om världskartan, kontinenter och gränser. Vi kommer titta på hur välden ser ut och hur den är uppdelad i kontinenter och världsdelar. Vi kommer här in på gränser mellan länder och hur jordklotet och världsdelarna har förändrats över tid. Här kommer vi även att prata på de olika väderstrecken och koppla ihop de med upp, ner, höger och vänster. Fortsättningsvis kommer vi titta på olika typer av kartor och öva oss på att namnge olika saker som är utsatt på kartor. Här kommer även arbete med skala in.

Innehåll

Detta kommer vi arbeta med genom att:

 • samtala och diskutera olika begrepp inom arbetsområdet.
 • vi kommer använda oss av kartböcker för att navigera och lära oss om dess utseende.
 • se filmer. 
 • vi kommer läsa och arbeta i ”Boken om SO”.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
LPP SO HT18 år 3. Världskartan, kontinenter och gränser.

Behöver träna mer
Uppnår målet
Identifiera
Du kan förklara vad de olika färgerna är på en jordglob. (T ex att det blåa är vatten).
Kontinenter
Du kan namnge minst fyra av kontinenterna.
Världsdelar
Du kan namnge minst fyra av våra världsdelar.
Väderstreck
Du namnger väderstrecken och visar vilket väderstreck som hör ihop med vilket håll, dvs om man pekar upp, ner, höger eller vänster.
Kartan
Du namnger minst tre saker som finns på en vanlig stadskarta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: