Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

musik, musikstilar, åk 5

Skapad 2020-06-10 14:41 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
musikstilar, åk 5
Grundskola 3 – 5 Musik
Hårdrock, hip hop, reggae eller jojk. Vad kännetecknar olika musikstilar? Vi kommer att lyssna på och prata om några olika musikstilar och några kända artister inom dessa stilar.

Innehåll

Syfte

Musikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Genom undervisningen inom detta område ges eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

I detta område kommer analysförmåga, kommunikativ förmåga samt begreppslig förmåga att tränas genom samtalen om de olika musikstilarnas likheter och skillnader.

 

Undervisningens innehåll 

Vi kommer prata om och lyssna på musik från olika musikstilar. Vi kommer prata om de olika stilarnas karaktärsdrag. Du kommer få möjlighet att själv öva dig på att höra skillnad på de olika musikstilarna (digitala övningar).

 

Bedömning

Du ska kunna höra skillnad på och namnge de olika musikstilarna: jojk, hip hop, klassisk musik, reggae, hårdrock, gospel, country, svensk folkmusik, blues, opera, samba, jazz och pop.

Bedömning kommer ske kontinuerligt under lektionerna samt genom ett test i slutet av arbetsområdet där du kommer få lyssna på olika musikstilar som du ska namnge.

Grundläggande nivå: Kunna namnge 5 av musikstilarna genom att lyssna på musikexempel från de olika musikstilarna.

Utvecklad nivå: Kunna namnge minst 8 av musikstilarna genom att lyssna på musikexempel från de olika musikstilarna.

Väl utvecklad nivå: Kunna namnge minst 12 av musikstilarna genom att lyssna på musikexempel från de olika musikstilarna.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik, musikstilar, åk 5

på väg mot grundläggande nivå
grundläggande nivå
utvecklad nivå
väl utvecklad nivå
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: