Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska år3 -19/-20

Skapad 2020-06-10 14:46 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 3 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisning i engelska är att utveckla förmågan att :

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • läs- och hörförståelse
 • muntlig och skriftlig interaktion
 • ordförståelse

Vi kommer att arbeta inom områdena: numbers, colours, family, my home, my body, my clothes, pets and animals, time, weekdays, months, weather, my classroom, food, signs, songs and rhymes, holidays and festivals.

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • sjunga och lyssna på enkla sånger och ramsor
 • lyssna på enkla instruktioner
 • se och lyssna på enkla filmer
 • tala och lyssna på enkla ord och fraser 
 • skriva och läsa enkla texter

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • förstå och tolka innehållet i enkel talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera dig och kommunicera i enkelt tal och skrift.
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av övningar/moment i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: